Àrees d'activitat

Enginyeria

• Projectes tècnics d'enginyeria en els sectors de la construcció, industrial, comercial i residencial.
• Legalitzacions industrials: elèctric, aigua, gas, climatització, acústic, telecomunicacions, ventilació, contraincendis.
• Llicències d´activitats, ambientals, obres.
• Direcció tècnica de projectes i obres. Gestió de projectes.
• Coordinació de Seguretat i Salut.
• Certificats Eficiència energètica en edificis.
• Projectes il.luminació de vies públiques, centres esportius, centres comercials.


Energia solar fotovoltaica

Connexió a xarxa
• Plantes fotovoltaiques connectades a la xarxa, per a la venda de l´ energia generada a la Companyia Elèctrica. Fixes i amb seguidors solars.

Aïllada
• Sistemes per a aplicacions en les quals es requereixi electricitat en punts allunyats de la xarxa elèctrica, i es valori la generació amb una energia neta i respectuosa amb el medi ambient.
• Electrificació rural.
• Senyalització i il·luminació.
• Sistemes de bombatge.
• Sistemes d'alarma i transferència de dades.
• Nàutica.


Energia solar tèrmica

Habitatges
• Aigua calenta sanitària, calefacció, climatització, escalfament de piscines i resta d' aplicacions.

Industrial
• Per a aplicacions d'aigua calenta de procés, altes temperatures, ACS i aplicacions per a la indústria hotelera, escoles i poliesportius.


Energia eòlica

Connexió a xarxa
• Parcs eòlics connectats a la xarxa, per a la venda de l'energia generada a la Companyia Elèctrica.

Aïllada
• Sistemes per a aplicacions en les quals es requereixi electricitat en punts allunyats de la xarxa elèctrica, i es valori la generació amb una energia neta i respectuosa amb el medi ambient.
• Electrificació rural.
• Sistemes de bombatge.
• Nàutica.

Tel. 93 448 71 22 / 680 681 902 -C/ Enginyer Moncunill, 1-3 Local 08905, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)        info@solventar.es